Indkaldelser

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker ved opslag på tavlerne i opgangene – som regel fredagen før mødets afholdelse.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest