Husorden

Afdelingens husorden er det sæt fælles spilleregler, der skal sikre at at vi alle kan være her og at der tages fornøden hensyn til de forskelligheder, der kan være i opfattelsen af at bo i en boligblok – altså tæt på hinanden.

Husordenen revideres med jævne mellemrum. Det er afdelingsmødet, der skal vedtage husordenen og ændringer hertil.

Husordenen er altså et sæt spilleregler, demokratisk vedtaget af beboerne i afdelingen – ikke noget som andre har trukket ned over hovedet på os.

Du kan downloade den seneste husorden her:  Husorden, Bo-Vita afd. Strandgade

Hvis du har en sag om overtrædelse af husordenen eller andet du vil klage over, så skal du benytte det klageskema, som kan downloades her:  Klageskema

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest