TV, internet og telefon

Kabel TV, internet og telefoni.

Afdelingen har en aftale med SEAS-NVE (nu Fibia) om levering af TV (Waoo), Internet og Telefoni via fibernetkabler.

Du står frit i forhold til at vælge TV pakker, internet eller telefonløsninger – eller alternativt slet ikke vælge noget. Det kan være fordi du ønsker en anden leverandør af nogle af løsningerne, eller fordi ud slet ikke ønsker at få TV/Internet/Telefoni.

Du skal betale et grundbeløb på for tiden lidt under 100 kr. der går til etableringsomkostninger af kabelnet. Dette beløb vil dog hvis du vælger bare én løsning fra Fibia modregnes i prisen for denne løsning, hvad enten det er TV, internet eller telefoni.

Kontakt varmemesteren for mere information eller tag direkte kontakt med Fibia http://www.waoo.dk/service/kundeservice/fiberselskab/kontakt-seas-nve

Download kanalnøgle

Parabolantenner m.v.

Såfremt du ønsker at opsætte din egen TV antenne, skal nedenstående antennereglement følges.
I modsat fald vil antennen blive kræve nedtaget igen.

Antenne reglement for Lejerbo Afd. 218-0.

1. Antennen skal opsættes på ejendommens flade tag og kabler skal trækkes gennem opgangens kabelbakker i ventilationsskakten.

2. Opsætning at antenne og kabeltrækning skal ske på håndværksmæssig forsvarlig og korrekt måde og skal udføres af en momsregistreret håndværksvirksomhed.

3. Opsætning kan kun ske efter forudgående aftale med ejendommens varmemester og installationen skal efterfølgende godkendes af samme.

4. Lejer skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med opsætning af antenne og trækning af kabler.

5. Lejer skal overfor regionskontoret og varmemesteren dokumentere at antenne installationen er dækket af gyldig forsikring. Som regel vil en almindelig husstandsforsikring være tilstrækkelig.

6. Når lejer fraflytter lejligheden skal han/hun selv dække enhver omkostning i forbindelse med antennens bortfjernelse samt eventuelle efterreparationer på ejendommen som følge af nedtagningen af antennen.

Afdelingsbestyrelsen

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest