Hvis noget går galt

Bjergning

Da vi bor nær ved vandet har vi opsat i alt fire redningsstationer på området.

Redningsstationer er monteret på husgavlene ud mod vandet, og indeholder redningskranse og redningsliner. Ved redingstationerne ud mod havnen ligger desuden redningshager- og stiger.

Redningsstationerne er doneret af CODAN, som også i samarbejde med afdelingen sørger for at udstyrets vedligeholdelse.

Orienter dig om, hvordan udstyret skal bruges, men fjern det kun i nødstilfælde. Tal med jeres børn om alvoren bag anvendelsen af redningsstationerne og – pas så godt på det. Det skulle gerne virke hvis uheldet er ude.

Indbrudssikring
For at undgå indbrud og tyveri, anbefales det at følge Det Kriminalpræventive Råds anvisninger. Rekvirer deres pjece om sikring af bl.a. lejligheder.

Ekstra sikring af dørkarmen med en stålplade samt en dirkefri ekstra lås, vil vanskeliggøre indbrud betydeligt.

Desuden vil ekstra sikring af vinduer i stuelejligheder være en fordel.

Autoriserede låsesmede vil kunne hjælpe med at udføre disse sikringer. Spørg evt. varmemesteren til råds.

Naboovervågning
For at undgå, at uvedkommende skaffer sig adgang til vores lejemål er det vigtigt, at vi alle er med til at observere hvad der foregår i ejendommen.

Bed evt. din nabo om at tømme postkasse og se efter lejligheden, hvis du er bortrejst. Kontakt varmemester, afdelingsbestyrelse eller evt. politiet, såfremt du ser eller hører ting, som du finder mistænkeligt.

Klager
Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet.

Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen og forelægger problemet.

Hjælper dette ikke, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet.

Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, samt hvad der indtil nu er gjort for at løse dette.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest