Vedligeholdelse

Afdelingen har på afdelingsmødet i november 2005 vedtaget at følge den såkalde B-Ordning for vedligeholdelse af lejemålene i afdelingen.

Det betyder kort sagt, at man overtager lejligheden i den stand den måtte forefindes ved indflytning, dog undtaget direkte misligholdesesforhold, som må betales af den fraflyttede lejer.

En ny lejer må altså tåle at lejligheden fremstår “slidt” i forhold til almindeligt brug i den periode en gammel lejer har benyttet lejligheden. Man må også indenfor vedligeholdelsesreglementets rammer tåle det farvevalg den fraflyttede lejer har valgt til vægge, døre lofter o.s.v.

I den periode man bor i lejligheden skal man så selv vedligeholde lejligheden inden for rammerne af det gældende vedligeholdelsesreglement. Til dækning – helt eller delvist – kan en lejer så få udbetalt det beløb, der står på den pågældende lejlighedes vedligeholdelseskonto.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsesreglerne er du velkommen til at kontakte varmemesteren.

Det gældende vedligholdelsesreglement kan Vedligeholdelsereglement, Strandgade

Speciel vejledning i vedligehold af døre og vinduer kan downloades her.

Vær opmærksom på, at den på side 4 i vejledningen omtalte smøring af vinduer efter aftale med producent og rådgiver er ændret fra årlig smøring til smøring hvert andet år. Dette fritager ikke den enkelte lejer for selv mindst én gang årligt at rengøre og smøre vinduerne, jvf. vejledningens afsnit side 4 om rengøring af elementer.

Tillæg til vejledning af døre og vinduer kan downloades her .

Altaner: Leverandørens vejledning om vedligholdelse af altaner kan downloades her: Vedligeholdelsesguide_Altan.dk

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest