Varmemesteren

Kenneth M. Pedersen
Strandgade 43
1401 København K

Tlf: 3295 1775

Træffetid 08.00 – 09.00 på hverdage.

e-mail: strandgade@bo-vest.dk

www.bo-vest.dk – eller bare Google “bo-vita”

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest