Nyheder

Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 12-11 2022

Hvis man undrer sig over, at der er opsat skilte med 8 tons begrænsning af køretøjer, der skal over broen ved Strandgade, er der naturligvis en forklaring.

Ved en dykkerundersøgelse for nyligt viste det sig nemlig, at en række jordankre, der skal holde broen på plads er gennemtærede og derfor bristet.

De 2 grundejerforeninger på øen har derfor sat et ingeniørfirma til at undersøge, hvordan broen hurtigst mulig kan repareres. Mens vi venter på det, har ingeniørfirmaet anbefalet, at der opsættes skilte med belastningsbegrænsning. Det er foreløbigt af Københavns kommune blevet fastsat til 8 tons.

indlægget her opdateres, såfremt der sker ændringer eller når der er fundet en endelig løsning.

 

Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 13-9 2022

Bestyrelsen holdt, som næsten vanligt møde sidste tirsdag i måneden. På august mødet drøftede man blandt andet biodiversitet i afdelingen, man var enige om, at det med bare at lade græsset gro ikke var en god idé og vedtog derfor at besøge en Bo-Vita afdeling på Dortheave,, hvor man har god erfaring med hvordan man gør,

Nogle beboeres brug af fællesstrøm til opladning af elcykler og endda i få tilfælde el-biler blev ogå drøftet. Der kommer senere opslag op i opgangene om at der ser man ikke med milde øjne på.

...og meget meget mere. læs referatet fra møder her:

Referat af bestyrelsesmødet 30.08.2022

 

Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 21-6 2022

Hovedpunkterne på bestyrelsens møde var nedsættelse af et køkkenudvalg, således som det blev aftalt på det ekstraordinære afdelingsmøde. Herudover har der i Bo-Vita regi været afhold workshop om bæredygtighed og biodiversitet. Det gav anledning til en række tiltag, som bestyrelsen vil  forsøge at sætte igang snarest muligt.

Læs referatet her. 

Referat af bestyrelsesmøde 11.05.2022

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade
Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022
Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022
Køkkenudvalg
Bestyrelsesmødet d. 29.marts 2022
Sabotage mod lågerne i Det Hvide Snit.
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tagreparation på blok 3
Bestyrelsens møde d. 22.februar 2022
Cykel- og hundeforbud er stadigt gældende.
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper