Nyheder

Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 9-12 2019

Tirsdag d. 26.november holdt afdelingen ekstraordinært afdelingsmøde for at træffe beslutning om hvodan vi kan bruge nogle besparelser, der er generet af sidste års regnskab. 

Repræsentanter fra 11 lejemål mødte frem og stemte om bestyrtelsens forslag. 10 stemte for forslaget  en undlod at stemme.

Se referatet fra mødet her:

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde 26.11.2019

 

Bestyrelsesmøde 26.11.2019

'Skrevet af Kirsten Høgh Fogt. Lagt online: d. 8-12 2019

Bestyrelsen holdt ordinært møde d. 26.11.2019.

Dun kan læse eller downloade referatet fra mødet her:

Referat afd.bestyrelsesmøde d. 26.november 2019.pdf

 

Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 7-11 2019

Da vi desværre heller ikke i år kan få budgettet færdiggjort til november, hvor vi plejer at holde ordinært afdelingsmøde har vi besluttet at udskyde dette til afholdelse primo marts 2020.

Vi har imidlertid behov for at få beboernes samtykke til at afholde en række udgifter, der alle kan finansieres af overskuddet af regnskab 2018/19.

Derfor indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde d. 26.nov. kl. 19.00 i fælleslokalet Strandgade 63.

Indkaldelsen omdeles i postkasserne fredag d. 8.nov. 2019.

Download eller se indkaldelsen her:

INDKALDELSE

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper