Nyheder

Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 15-9 2020

Bestyrelsen afholdt ordinært møde d. 25 august 2020 i bestyrelseslokalet. På grund af covid-19 situationen er det for tiden ikke muligt at afholde møderne åbne - dvs med fuld beboeradgang, sådan som vi plejer i afdelingen. 

Det beklager vi - og især beklager vi, at dagsordenen til dette møde ved en fejl ikke blev opsat på tavlerne, så alle beboeren kunne se dagsordenen. Det arbejder vi på ikke sker igen.

Så længe corona situation er her, så vi ikke kan afholde åbne møder, opfordrer vi beboere, der har input til dagsordens punkterne (eller andre input) at sende en mail til bestyrelsen på jh@bo-vita.dk. Så tager vi jeres input med til mødet.

Se  vedhæftet:

Referat af bestyrelsesmødet 25.08.2020

 

Operaen kommer til Det Hvide Snit

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 19-8 2020

Som mange andre kulturinstitutioner er Operaen også ramt af Covid 19. En række arrangementer er aflyst til stor ærgrelse for både kunstnere og operaelskere i almindelighed.

Det gør Operaen nu noget ved og har derfor bl.a. igangsat et initiativ med titlen "operaøjeblikke".

Der bliver som titlen angiver arrangeret en række korte operaforestillinger rundt omkring, herunder i forskellige boligafdelinger i bl.a. Bo-Vita. Blandt dem også her hos os i Det Hvide Snit. 

Arrangementet er lavet i samarbejde med både Trivselsteamet i Bo-Vita og Kulturklubben Wilders Ø og dækker således alle på "øen".

Kom og lyt med søndag d.23.august mellem kl.16.45 og 16.45. Selve forestillingen varer ca. 15 minutter og foregår på plænen foran blok IV.

Se mere her: Opera i Det Hvide Snit 


 

Kloakprojektet i Strandgade

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 21-6 2020

Så er det ved at lykkes at få færdiggjort kloakprojektet i Strandgade. Det skulle egentligt have været så enkelt, men så kom der pludseligt museumsfolk indover. rester af gammelt bolværk blev afdækket og et gammelt hestekranium blev fundet. Hvorvidt der også var ål i kraniet ligesom i den berømte roman "Bliktrommen" vides ikke. I hvert fald har det taget tid - og sidst måtte projektet udvides med omlægning af rørføring fra en gammel nedslidt brønd til den nye pumpebrønd.

Men nu skulle det så endeligt være helt sikkert, at arbejdet er helt værdigt til endelig asfaltering tirsdag d.23.juni, hvor vi så kan fejre Sct.Hans aften i vished om at et langt - alt for langt - projekt endeligt er færdigt. 

Alt skulle så ånde ro og fred og heksen kan sætte kurs mod Bloksbjerg.

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper