Nyheder

Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 9-5 2020

Festlokalet. 

 

Da vi igangsatte arbejdet lød meldingerne, at lokalet skulle være færdigt til i dag 8.maj.2020. Hvis man lægger turen forbi og kigger ind af vinduerne, kan man ved selvsyn konstatere, at det er det ikke. 

Corona har været skyld i en del af forsinkelsen, men ikke alt. 

Håndværkerne har ikke kunne arbejde så mange sammen som planlagt og ikke alle leverandører har kunne leverer materialer i samme takt som forudset. 

Alt forfærdeligt man kan sige om Corona, så har krisen jo, når den endeligt skulle komme, været timet sådan at vi alligevel ikke har kunne bruge festlokalet i den periode arbejdet har fundet sted.

Sidste udmelding, som efter sigende skulle holde (men ingen garanti), er at lokalet vil stå færdigt lige omkring 1.juni. 

Ingen tvivl om, at det bliver godt med et stort samlet lokale og også godt med nye gulve, nyt loft og nymalede vægge. Vi kan vist alle glæde os, men vi skal nok lige være forsigtige med at love nogen, at de kan holde sammenkomster i lokalet – dels før vi er helt sikre på at det står færdigt og dels inden vi er sikre på at den såkaldte fase 3 træder i kraft og i givet fald med en udmelding om hvor mange vi må samles indendørs. Det forlyder mellem 30-50, men intet er vist sikkert meldt ud endnu. Vi må altså væbne os med lidt tålmodighed.

 

Kloakarbejderne i Strandgade.

 

Her kan vi vist ikke give Corona skylden for forsinkelserne. 

Til gengæld er vi stødt ind i en række fysiske, tekniske og kulturelle problemer, der har forsinket projektet. Grundvandet stod højere end forudset, der var ikke forudset blød bund i det omfang det viste sig at være tilfældet. Endeligt måtte museumsfolkene tilkaldes, fordi man fandt rester af et gammelt bolværk og et hestekranium.

 

Nu er man ved at være ved vejs ende. Alligevel viste der sig problemer med en af de eksisterende vejbrønde. Her var løsningen dog forholdsvis simpel, da det viste sig at den omtalte brønd bare kunne sløjfes og de kloakledninger der gik hen til brønden bare forlænges et par meter og så tilsluttes direkte til den nye pumpebrønd.

 

Det forlyder nu, at i løbet af den kommende uge kan det meste af vejspærringen nedtages – lysreguleringen kan nedtages og der er kun behov for et par mindre trafikale omlægninger i resten af perioden frem til 1 juni, hvor det hele skulle være helt færdigt.

 

Vedrørende økonomien er det sådan, at selvfølgeligt er det blevet dyrere end forudsat – bl.a. fordi det er os (de 2 grundejer foreninger) der skal betale museumsfolkene. På samme måde er der løbet nogle ekstraomkostninger på i forhold til ovenfor omtalt forhold. Vi er i skarp forhandling om hvor meget dyrere det bliver, men jeg forventer helt bestemt at vi kan holde os indenfor de beløb vi har afsat til projektet. Vi får se.

 

 

Referat afdelingsmøde 2019

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 15-3 2020

Torsdag d. 5 marts blev der afholdt afdelingsmøde i afdelingen. Afdelingsmødet, der egentligt skulle have været afholdt inden udgangen af 2019 blev først afholdt her i marts 2020, idet det ikke lykkedes at få budgettet færdigt før nu.

Der var mødt repræsentanter fra 18 husstande  til mødet. Bestyrelsen fremlagde sin beretning fra det foregående år og fremlagde også en række punkter, som man vil arbejde med fremover. Herudover behandlede afdelingsmødet en række forslag fra henholdsvis bestyrelsen selv og beboere i afdelingen.

Du kan downloade referatet fra afdelingsmødet her:

Referat afd.møde 2019

 

Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 11-3 2020

Bo-Vest ledelsen har til alle afdelinger udsendt følgende anbefalinger om forholdsregler, vi alle bør tage i forhold til corona smittefaren. Vi beder jer alle se dette link til anbefalingerne.

Som det fremgår bliver ejendomskontorene lukket for personlig henvendelse. det er naturligvis ubekvem for mange, men vi tror vi alle har forståelse for at det er en alvorlig situation vi står overfor.

Se Bo-Vest ledelsens anbefalinger her<.

Bo-Vest anbefalinger

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper