Nyheder

Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 8-12 2020

Torsdag d. 10. december begynder arbejdet med at omlægge brostenene i indkørslen mellem blok 4 og Flying Tiger Pakhuset.

Mens arbejdet står på, kan der ikke køres ind til parkeringspladserne direkte fra Strandgade.

I stedet må man køre ind bag Tiger bygningens nordside og rundt om gavlen mod havnen for at parkere på vores pladser langs blok 4 - og samme vej ud igen. Vi håber at arbejdet kun tager tre til fire dage. Det afhænger lidt af vejret.

  

 

Brud på Kloakledning

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 15-11 2020

Der er i weekenden opstået et brud på kloakledningen i Strandgade ud for nedkørslen til P-Gården.

Gaden vil blive afspærret i fornødent omfangi løbet af søndag d. 15.11. og udbedring vil opstarte mandag d. 16.11-  morgen/formiddag.

Det vil være muligt at passere arbejdpladsen under udbedringsarbejdet både til fods, på cykel og i bil.

 

Festelokalet er endeligt færdigt til brug

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 8-11 2020

Så fik vi endeligt gjort festlokalet færdigt til brug. Det har taget uendelig lang tid, som der tidligere har været fortalt om her op siden. Men nu står det altså færdigt og helt nyistandsat. Den midterste væg er fjernet og erstattet af 2 bæresøjler, så der nu er ét stort sammenhængende rum. Der er lagt nyt gulv. vægge og paneler er malede og loft og belysning er nyt.

Møblerne er sat på plads, så det hele venter bare på at blive taget i brug.

Men, for der er et stort "men":

Corona er over os med et forsamlingsforbud på højst 10 personer. Det betyder, at større fester er bandlyst og at fester og sammenkomster skal slutte senest kl. 22.00. 

Det skal tages alvorligt. Der er mange beretninger om, at politiet tager det alvorligt. Kommer de på besøg og konstaterer, at der er flere end 10 deltagere og/eller at festen stadigt er igang efter kl 22 - ja så vanker der bøder til alle deltagere. Og det er dyrt - 2.500 kr. per deltager og en stor bøde til arrangøren.

Du skal, hvis du vil holde en lille fest indenfor rammerne, beskrevet ovenfor, derfor underskrive en" tro og love" erklæring om, at I kun er 10 deltagere til festen og at I slutter senest kl. 22.

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper