Afdelingsmødet

Afdelingsmødet er beboerdemokratiets højeste myndighed. Det er her alle vigtige beslutninger, som beboerne har indflydelse på, træffes.

Der afholdes ordinært afdelingsmøde en gang årligt i november måned. Her godkendes årsregnskab og næste års budget vedtages. Desuden vælges afdelingsbestyrelsen. Der aflægges beretning for det forgangne år og indkomne forslag behandles. Herudover kan der i særlige tilfælde indkaldes til ekstraordinære afdelingsmøder.

Du kan downloade referater m.v. fra de sidste afdelingsmøder nedenfor

Referater
Referat af afdelingsmødet 2018
Referat af afdelingsmødet 2017
Referat af afdelingsmødet 2016
Referat af afdelingsmødet 2015
Referat af ekstaord.afd.møde 26.05.2015
Referat af afdelingsmødet 2014
Referat af ekstraord.afd.møde 19.03.2014
Referat af afdelingsmøde 26.11.2013
Dagsorden og bilag: Endelig dagsorden afdelingsmøde 2014
>Referat af ekstraord. afd.møde febr.2013
Referat af afdelingsmødet 2012
Bilag 1-4 afd.møde 27.11.2012
Referat af ekstraordinært afd.møde 02.10.2012
Referat af afdelingsmødet 2011
Bestyrelsens beretning 2011
Referat af afdelingsmødet 2010
Bestyrelsens beretning 2010
Referat af afdelingsmødet nov. 2009
Bestyrelsens beretning 2009
Bilag til referat af afdelingsmødet nov. 2009
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 15.09.2009
Bestyrelsens beretning for 2008
Referat af afdelingsmødet nov. 2008
Referat ekstraordinært afd.møde 13.05.08
Bestyrelsens beretning for 2007
Referat af afdelingsmødet nov. 2007
Bestyrelsens beretning for 2006
Referat afdelingsmødet nov. 2006
 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest