Nyheder

Hegnet nok engang

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 8-6 2024

De der læser Berlingske kunne lørdag se en artikel om hegnet og kommunens fortsatte fremturen i sagen.

Egentlig handler sagen ikke så meget om, hvorvidt der fortsat står hegnsstolper eller at de nu er at betragte som pullerter. Enhver kan hurigt google sig frem til definitionen på henholdsvis hegnsstolper og  pullerter. Så vil de se, at det der står nu er: pullerter.

Men det er ikke sagens kerne. Det er det derimod, at Københavns kommune i brev dateret 24.maj 2023 meddeler Københavns Politi, at forholdene på vores ejendom (som kommunen dog mener ligger i Havnegade og ikke i Strandgade) - nu er lovliggjort efter Landsrettens dom. Også selv om der fortsat står hegnsstolper og på det tidspunkt små stykker hegn tilbage.

Denne skrivelse får herefter politiet i en afgørelse dateret 2.juni 2023 af frafalde den sigtelse, der tidligere var rejst mod Bo-Vita. Nu vil kommunen så igen melde Bo-Vita til politiet for selv samme forselse, som de tidligere har oplyst var lovliggjort. Det trods af at kommune ikke har overholdt klagefristen og at anklagemyndigheden alene kan genoptage sagen inden for en frist på 2 måneder fra afgørelsen.

Download kommunens brev her:

Brev fra kommunen til politiet

og her: Afgørelse fra politiet

Bare også en mærkværdig anden ting: Da vi for måneder side i Bo-Vita bad kommunen om aktindsigt i korrespondancen mellem kommunen og politiet, fik vi tilsendt mere en 1.100 sider. Brevet til politiet var ikke med. Det fik vi først senere gennem en aktindsigt til politiet. Urent trav - tjah....

Alt dette bare til orientering til de af jer der må undres over at sagen om hegnet stadig spøger. 

Bestyrelsesmødet 30.april 2024

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 20-5 2024

Afdelingsbestyrelsen holdt ordinært møde 30.april i bestyrelseslokalet i nr. 65.

Her blev blandt andet diskuteret en ændring af husordenen vedr. gæstehunde og den nye ordning for udskiftning af køkkener, herunder opstilling af 2 test-køkkener i forbindelse med festlokalet i nr. 63.

læs referatet fra mødet her:

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 30.04.24


 

Bestyrelsesmødet 4.marts 2024

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 24-3 2024

Bestyrelsen holdt møde 4.marts 2024. her drøftede man blandt andet nye køkkener. Der er enighed om, at arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt. Der er økonomi til, at der kan udføres omkring 25 nye køkkener i indeværende år og herefter omkring 10 om året.

Læse mere  om den indstilling, som bestyrelsen besluttede på mødet,

Retningslinier for nye køkkener.

Du kan læse referatet fra mødet her:

Referat fra bestyrelsesmøde 04.03.2024

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Hegnet nok engang
Bestyrelsesmødet 30.april 2024
Bestyrelsesmødet 4.marts 2024
Afdelingsmødet 28.november 2023
Bestyrelsesmødet 28.09.2023
Bestyelsesmødet 28.08.2023
Referat af bestyrelsesmødet 19.06.2023
Referat af bestyrelsesmøde 02.05.2023
Så faldt der dom i hegnssagen
Referat af bestyrelsesmøde 28.02.2023
Afdelingsmødet 2022
Belastningsbegrænsning af broen i Strandgade
Bstyrelsesmødet d. 30.august 2022
Referat fra bestyrelsens møde 11.maj.2022
Køkkenudvalg
Bestyrelsesmødet d. 29.marts 2022
Sabotage mod lågerne i Det Hvide Snit.
Ekstraordinært afdelingsmøde
Tagreparation på blok 3
Bestyrelsens møde d. 22.februar 2022
Cykel- og hundeforbud er stadigt gældende.
Afdelingsmøderne 2020 og 2021
Afdelingsmøde 2020 og 2021
Dom i hegnsagen
Bestyrelsesmødet 11.0ktober 2021
Solceller
Bestyrelsesmødet 30.08.2021
Bestyrelsesmødet d. 29.06.2019
Bestyrelsesmødet 11.maj 2021
Arbejder på betonmurere langs kajen, ved P-pladsen og ved kældernedgange
Bestyrelsesmødet 15.marts 2021
Våd stribe på kajen
Papirøen åbner info hjemmeside.
Bestyrelsesmødet d. 25.januar 2021
Vejarbejde mellem Blok 4 og Flying Tiger
Brud på Kloakledning
Festelokalet er endeligt færdigt til brug
Bestyrelsesmødet d. 19.10.2020
Festlokalet
Bestyrelsesmødet d. 25.august 2020
Operaen kommer til Det Hvide Snit
Kloakprojektet i Strandgade
Bestyrelsesmødet d. 26.maj.2020
Stastus på Festlokale og kloakprojekt i Strandgade
Referat afdelingsmøde 2019
Bo-Vest ledelsens anbefalinger om Corona tiltag.
Motionslokalet lukkes midlertidigt
Bestyrelsesmødet d. 25.februar 2020
Referatet fra EKSTRAORDINÆRT AFD.MØDE 26.11.2019
Bestyrelsesmøde 26.11.2019
Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 26.november kl. 19.00
Ny SMS service fra ejendomskontoret
Bestyrelsesmødet d. 10.september 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper