Nyheder

Bestyrelsesmødet 25.juni 2019

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 20-8 2019

Bestyrelsen holdt møde d.15 juni med mange spændende punkter på dagsordenen. Læs referatet fra mødet her.   

http://www.hvidesnit.dk/css/images/nyheder/Referat_25.juni2019.pdf

Næste møde er aftalt til tirsdag d. 10 september kl. 19.00 i festlokalet.


 

Bestyrelsesmødet 04.marts 2019

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 10-3 2019

Bestyrelsen holdt møde mandag d. 4.marts 2019. Der var udover bestyrelsen mødt 4 gæster.

Der blev drøftet færdiggørelse af kloakledningen tværs over Strandgade og hvordan man sikrer færrest mulige gener i forbindelse med arbejdet. 

Herudover drøftede man overgangen til nyt P-selskab, der (efter mødet) har vist sig ikke ikke at være gået helt så godt som forventet, idet der gik lidt kludder i overførslen af data. Har nogen fået en kontrolafgift uretmæssigt skal man henvende sig til ejendomskonteret, der vil hjælpe med at få kontrolafgiften slettet.

Læs referat fra mødet her: Referat bestyrelsesmøde 04.03.2019.pdf

 

Bestyrelsesmødet d. 4.feburar 2019

'Skrevet af Jan Hyttel. Lagt online: d. 3-3 2019

Bestyrelsen holdt årets første møde d. 4. februar.

Hovedpunktet på mødet var resultatet af det såkaldte "kick-off" møde, hvor bestyrelsen oplistede de punkter, som man i 2019 vil arbejde videre med. Et af hovedpunkterne var etablering af nyt dørtelefonanlæg med video. Du kan læse om dette og andre spændende punkter i referatet fra mødet.

Du kan downloade referatet her.

Referat af møde 4. februar 2019.pdf

 
 

Alle nyheder

Nyheder
Bestyrelsesmødet 25.juni 2019
Bestyrelsesmødet 04.marts 2019
Bestyrelsesmødet d. 4.feburar 2019
Nyt parkeringsselskab
Afdelingsmødet 2018
Endelig dagsorden med bilag til Det Ordinære Afdelingsmøde 27.11.2018
Afdelingsmøde 27.november 2018
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Bandemedlemmer i Bo-Vita
Fingrene væk fra lejernes penge
Lejerbo København har fået nyt navn.
Lejerbo København vinder fornem arkitekturpris.
Ordinært afdelingsmøde
Afgørelse i Hegnssagen – “frifindelse” !
Cykeltyverier
Vigtigt nyt om parkering ved pakhuset og langs kajen
Afdelingsmøde 2016
Ordinært afdelingsmøde
Airbnb-udlejning i Lejerbo København
Nye regler for leje af festlokalet
Hegns-sagen er nu afgjort.
Parkering i Strandgade
Nytårsrengøring på kajen.
Byggeplads ved pakhuset
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2015
Støv og støj fra pakhuset
Legepladsen
Asfaltering af området langs kajen.
Fællespisning i Det Hvide Snit
Brand i containerrum ved nr. 45
Så er der igen gymnastik i Det Hvide Snit.
Referat fra det ekstraordinære afd.møde i maj 2015
Borde/bænkene, der røg i havnen
Udearealerne omkring legepladsen
Nyt vaskeri
Urafstemning om hund/eller ej !
Afdelingsmødet 26.november 2014
Ordinært afdelingsmøde 26.november 2014
Vigtig information om parkeringsforhold
Altanprojektet, status og tidsplan
Gymnastik i Det Hvide Snit
Reklamer
Har du fortrudt, at du ikke fik tilmeldt dig til en altan eller en terrasse?
Ny tidsplan altaner
Altaner og ny husorden
Altaner, sidste nyt
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner og filsning.
Strømafbrydelse i nat og ingen varme i dag søndag
Nu lysner det for altanprojektet
Ejendomskontoret holder lukket
Stilheden breder sig- forhåbentligt !
Problemer med TV
Referat fra afdelingsmødet
Glædelig Jul
Stormen er fortsat over os, men…
Hunde i afdelingen!
Nyt om altanerne
Nedbrud på TV
Trådløst netværk
Bryllup på kajen
Altaner
Altaner – sidste nyt
Nye Parkeringskort
Spørgeundersøgelsen vedr. altaner
Solceller
TV pakker, Internet og telefoni
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Ekstraordinært afdelingsmøde om altaner
Gadelamper
Solceller
Afdelingsmødet d. 27.11.2012
Solceller
Ekstraordinært afdelingsmøde om Solceller
Ny vagtliste i nødstilfælde
Gymnastik i Det Hvide Snit
Altaner
Indsigelse Lokalplanforslag Strandgade Nord.
Indkaldelse arbejdsgrupper