Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden og 4 beboervalgte medlemmer samt 2 suppleanter. Alle vælges efter gældende regler på det årlige afdelingsmøde, hvor hvert lejemål har 2 stemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov. Dagsorden ophænges på afdelingens opslagstavler og sættes på hjemmesiden i ugen før bestyrelsesmødet. Referater fra bestyrelsesmøderne kan downloades fra hjemmesiden eller alternativt afhentes hos varmemesteren. Alle beboere er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne og enhver beboer kan skriftligt bede om, at få et emne behandlet på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen repræsenterer beboerne i alle sager vedrørende ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi, samt i alle andre sager som har fælles interesse for os som lejere og beboere.

Bestyrelsen kan  nedsætte arbejdsgrupper til at behandle et specifikt emne. I arbejdgrupperne kan også indgå beboere, der ikke er indvalgt i bestyrelsen.

Samtlige medlemmer og suppleanter af bestyrelsen har tavshedspligt i alle sager af personlig karakter.

Liste over bestyrelsen medlemmer, adresser, telefonnumre og e-mail adresser

Bestyrelsesformand

Jan Hyttel
Strandgade 67, st.tv.
1401 K
Tel: 28 18 30 22
e-mail: jh@bo-vita.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Sanne Nielsen
Strandgade 55, 4. tv. 1401 K
Tel: 3257 1459
e-mail: sanne.nielsen@sas.dk

Karen Vistesen
Strandgade 67, 2 th,
Tel: 3257 4262
e-mail: karen.v@mail.dk

Kirsten Høgh Fogt
Strandgade , 37
Tel: 4042 9144
e-mail: kirsten.h.fogt@gmail.com

Karin Byrnit
Strandgade 43, 4.th.
Tel:
e-mail: kbpjuske@gmail.dk

Suppleanter:

Charlotte Smed Andersen
Strandgade 61. st.tv.
Tel: 2296 5229
e-mail: charlotte.smed@gmail.dk

Karin Hassenkam
Strandgade 

e-mail: karinhassenkamn@hotmail.com

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest