Fælles beboeraktiviteter

Fastelavn

Det har været en tradition, at vi afholder fastelavnsfest for bebyggelsens børn i fælleslokalet på fastelavnssøndag. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte et planlægningsudvalg.

Loppemarked
Der har med succes været afholdt loppemarkeder, enten i fælleslokalet eller på kajarealet, for alle beboerne og andre interesserede. Her er der mulighed for, at få ryddet op i sine gemmer og måske få lidt penge ud af det samtidig.

Sommerfest
Afdelingsbestyrelsen tllstræber, at der hvert år holdes en sommerfest for afdelingens beboere. Sommerfesten afholdes sædvanligvis i august måned.

Borde og bænke
På bebyggelsens områder findes flere udendørs borde og bænke til fri afbenyttelse. Ved fælles afdelingsarrangementer, er alle borde og bænke reserveret til dette formål.

Fællesarealer
Græsarealer, legepladser, kajen, gangstier m.v. er alle beboeres friarealer. Derfor er det vores fælles ansvar, at sørge for at disse områder behandles ordentligt og at vi alle rydder op efter os så området afleveres i pæn stand efter endt brug.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest