Parkering

“Det Hvide Snit” råder over et antal afmærkede parkeringspladser, der efter de til enhver tid gældende retningslinier kan benyttes af afdelingens beboere og deres gæster.

Ud over P-pladserne under “åben himmel” findes også 5 carporte under blok 2.

Klik på menuen i vinduets venstre side, hvis du vil læse mere om reglerne for at opnå P-tilladelse eller leje en carport.

Parkeringen reguleres efter en aftale mellem afdelingen og firmaet ParkZone. Det betyder at du skal have enten P-tilladelse eller gæste parkeringstilladelse for at parkere på de afmærkede pladser. I modsat fald opkræves en parkeringsafgift for uretmæssig parkering.

Udover parkering på afdelingens egne pladser, kan der fortsat parkeres i Strandgade. Det er indtil videre gratis, men parkeringstiden er begrænset til 2 timer i visse af døgnets timer. Se parkeringstavlerne for nærmere oplysninger.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest