Parkeringstilladelser

Fast parkeringstilladelse:

Fast parkeringstilladelse kan udstedes til personer, der har fast bopæl i afdelingen og som samtidigt er registreret som enten ejer eller bruger af den bil hvortil der ønskes parkerings­tilladelse. Medbring derfor lejekontrakt og registreringsattest, når du første gang henter din parkeringstilladelse.

Tilladelsen udstedes for et år ad gangen gældende for det pågældende kalenderår. Første tilladelse gælder derfor kun til udløbet af indeværende år.

Tilladelserne skal anbringes i foruden på den bil hvortil tilladelsen er givet og gælder kun til denne (bilens registreringsnummer er påført tilladelsen).

Der kan ikke udstedes P-tilladelse til biler over 3,500 kg.

Der kan opkræves et administrationsgebyr for udstedelse af P-tilladelse.

Der må ikke henstilles uindregistrede biler, campingvogne eller trailere på afdelingens P-pladser.

Parkeringstilladelser skal afhentes hos varmemesteren i dennes kontortid.

Gæsteparkering:

Gæstetilladelser gives alene til beboere og deres gæster.

Gæstetilladelser gives for max. 3 dage ad gangen og kan ikke fornyes for at opnå en længere sammenhængende periode.

Der skal gå mindst en kalenderuge (7 dage) før der kan udstedes fornyet gæstetilladelse til den samme bil.

Gæstetilladelsen påføres den gæstende bils registreringsnummer.

Gæstetilladelser skal afhentes af beboeren (den der har lejekontrakten) indenfor varmemesterens normale åbningstid. Gæstetilladelser kan ikke længere leveres i postkassen, da det tager alt for meget af ejendomsfunktionærernes tid.

Der opkræves et ekspeditionsgebyr for hver udleveret gæstetilladelse. Der kan kun betales med ”lige penge” da det ikke kan påregnes, at varmemesteren ligger inde med byttepenge.

 

Nyt fra Varmemesteren

Her kommer snart nyt om ændringerne i forbindelse med overgangen til Bo-Vita/Bo-Vest